Leg & læring

Børn udforsker og erobrer verden gennem leg.

Dette gør de blandt andet for at forstå sig selv og deres omverden. Det er således næsten umuligt at adskille leg og læring. Da det er gennem legen, at børn udvikles socialt, følelsesmæssigt, motorisk og intellektuelt. 
 

Med min uddannelsesmæssige baggrund som henholdsvis pædagog og tekstildesigner har det vækket en interesse i mig, hvordan jeg med en kombination af den faglige viden fra begge felter kan arbejde med at designe tekstilt læringslegetøj til børn. Det hele startede, da jeg kom i kontakt med Sproghuset Viborg, der arbejder med tiltag og indsatser, som fremmer og understøtter børns sproglige udvikling.

De hæklede bogstavdyr fra sprogværktøjet ”Hit med lyden” tog form og jeg blev især optaget af at få sanserne i spil i form af forskellige teksturer, lyde samt farvernes betydning for genkendeligheden hos børnene. Formålet var at skabe konkreter, der i samspillet med et andet barn eller en voksen kan underbygge legen og læringen.

Jeg har altid været fascineret af legen, da det er et frirum, hvor barnet kan eksperimentere, fantasere og bearbejde stort som småt. I legen er barnet ikke afhængig af den ”virkelige verden” men kan skabe sig sin egen magiske verden, hvor alt principielt er muligt.

Børns leg er endvidere betydningsfuld, da den stimulerer sproget, da sprogtræningen er aktiv. Barnet kommunikerer med andre ved hjælp af ord, bevægelser, gestus, lyde, tonefald, stemmeleje og andre signaler. De udforsker deres omverden, bearbejder indtryk og erfaringer og kommunikerer med andre.
 

Legen stimulerer børns fantasi og kreativitet. I legen kan man eksperimentere med forskellige rolleidentiteter, indlevelse, kommunikationsevne samt evnen til at samarbejde og løse problemer. Barnets sociale kompetencer udvikles, da man lærer at omgås andre mennesker, have det sjovt, blive vred uden at det fysisk kommer til udtryk, gå på kompromis og kunne føle sympati og empati.